A labirintus bezárt. / The Labyrinth closed.Részletek »Archive


Drakula hamisítvány - Budai vár

Ez történelmi hamisítás, amely semmi mást nem szolgál, mint az olcsó szórakoztatóipari haszonszerzést.

Drakula sohasem raboskodott a várhegyi pincékben, s különösen nem a labirintusban. Ennél fogva Drakulát itt soha meg nem kínozták, s persze Drakula stilizált koporsója, Drakula sírhelye sem itt volt.  A XV. században ráadásul még labirintus sem volt a Budai Várban, csupán elszigetelt mélypincék.

A világörökségi terület elvámpírizálódása, a vámpikultusz (Drakula börtöne, Drakula sírhelye, vérszívó halottak, szellemvadászat stb.) csak 2011 után következett be.Dracula Counterfeit

This is a historical forgery that is nothing more than a cheap enterprising profit.

Dracula never grabbed in Castle Cellars, and especially not in the labyrinth. For this reason, Dracula was never tortured here, and of course Dracula's stylized coffin, Dracula's grave was not here either. In the 15th century there was no maze in the Buda Castle, but only isolated basements.

The spell of the world heritage area, the vampire (Dracula's jail, Dracula's grave, bloodthirsty dead people, ghost hunters, etc.) came only after 2011.