Világtengely

 

Világtengely - Budavári Labirintus
      
Avagy: a Világ közepe és eredete. Világfa, menhir, sámánfa, obeliszk, életfa – a Világtengely (axis mundi) más-más kifejeződési formái.
Ezek jelölték ki a világ – mindig egy adott világ – középpontját. Ez egyszerre tette lehetővé a tájékozódást az amúgy labirintusszerűen összekuszálódó térben, s jelentett kiindulópontot az elpergő, köznapi óraidőben. A nem pusztán földrajzi, hanem a szellemi tájékozódást is elősegítő szakrális középpontok a modern időkben elvesztették jelentőségüket, szerepüket pedig kereskedelmi, turisztikai, szórakoztatóipari, pénzügyi központok vették át.

 

A Budavári Labirintusban található Világtengely modern kori: kettétört, hiányos; ám belépve a középpontba – amit bátran meg lehet tenni – a Világtengely, ha csak pillanatokra is, de kiegészül, s az egyszerre egyetemes és személyes középpontban feltárul(hat) még valami...