ὁ ἄναξ οὗ τὸ μαντεῖόν ἐστι τὸ ἐν Δελφοῖς,
ὔτε λέγει οὔτε κρύπτει ἀλλὰ σημαί

Az, akié a jóshely Delphoiban, nem mond ki semmit,
nem rejt el semmit, hanem jelez.

Hérakleitosz, Fragment 93.

 

Pantheon 

 

A pantheon jelentése: az összes isten, illetve az istenek temploma. A római Pantheont az istenek lakóhelyéül építették, a párizsi Pantheon szintén templomnak épült, de később emberek - filozófusok, írók, politikusok - emlékhelye lett. A Budapesti Pantheonnak nem volt égre nyíló kupolacsarnoka. Légoltalmi óvóhely volt, megerősített mélypince-rendszer. S az óvóhelyen: köznapi kacatok, kiszolgált tárgyak, hasznavehetetlen holmik - esendő dolgaink, amelyeken az istenek nevei, mint emlékek, mint jelek. Miként ínséges időkben az emberek is jelek. 

 

 


I. PosztamensekWEXFORDI APOLLÓN, Írország, 2008 / APOLLO OF WEXFORD, Ireland, 2008

TÜBINGENI CERES, Németország, 2000 / CERES OF TÜBINGEN, Germany, 2000

WROCŁAWI JUPITER, Lengyelország, 2007 / JUPITER OF WROCŁAW, Poland, 2007

MEGARAI PLUTO, Görögország, 2003 / PLUTO OF MEGARA, Greece, 2003

FIRENZEI APOLLÓN I., Olaszország, 2007 / APOLLO OF FLORENCE I., Italy, 2007

FIRENZEI APOLLÓN II., Olaszország, 2007 / APOLLO OF FLORENCE II., Italy, 2007


LAUSANNE-I MINERVA, Svájc, 2005 / MINERVA OF LAUSANNE, Switzerland, 2005

BEREGSZÁSZI JUPITER, Ukrajna, 1986 / JUPITER OF BEREHOVE, Ukraine, 1986

REIMSI MARS, Franciaország, 1992 / MARS OF REIMS, France, 1992


CARCASSONNE-I DIANA, Franciaország, 1996 / DIANA OF CARCASSONNE, France, 1996

VANNES-I DIONÜSZOSZ, Franciaország, 1999 / DIONYSOS OF VANNES, France, 1999

BUDAPESTI HÁDÉSZ, Magyarország, 2008 / HADES OF BUDAPEST, Hungary, 2008

GENTI APOLLÓN, Belgium, 2008 / APOLLO OF GENT, Belgium, 2008

IRAKLIÓI VÉNUSZ, Görögország, 2005 / VENUS OF HERAKLION, Greece, 2005

LANARKI DIANA, Nagy-Britannia, 1999 / DIANA OF LANARK United, Kingdom, 1999

LEIDENI HESZTIA, Hollandia, 2005 / HESTIA OF LEIDEN, Netherlands, 2005

MESSINAI DIONÜSZOSZ, Olaszország, 2006 / DIONYSOS OF MESSINA, Italy, 2006

NARDAI JUPITER, Magyarország, 1989 / JUPITER OF NARDA, Hungary, 1989

BERGAMÓI MERCURIUS, Olaszország, 1995 / MERCURY OF BERGAMO, Italy, 1995

SOLTI MINERVA, Magyarország, 2006 / MINERVA OF SOLT, Hungary, 2006

BERGENI VESZTA, Norvégia, 1993 / VESTA OF BERGEN, Norway, 1993

PALERMÓI VULKÁNUSZ, Olaszország, 1995 / VULCAN OF PALERMO, Italy, 1995

GOTLANDI MINERVA, Svédország, 1999 / MINERVA OF GOTLAND, Sweden, 1999

ARADI NEPTUNUSZ, Románia1992 / NEPTUNE OF ARAD, Romania, 1992

HALMSTADI POSZEIDÓN, Svédország, 2001 / POSEIDON OF HALMSTAD, Sweden, 2001

ÓZDI VÉNUSZ, Magyarország, 2002 / VENUS OF ÓZD, Hungary, 2002

BADENI MINERVA, Ausztria, 1989 / MINERVA OF BADEN, Austria, 1989

BÁRTFAI VESZTA, Szlovákia, 1995 / VESTA OF BARDEJOV, Slovakia, 1995

PRÁGAI ZEUSZ, Csehország, 1996 / ZEUS OF PRAGUE, Chech Republic, 1996
 

 

II.  Konzolok
GARADNAI HÉRA, Magyarország, 1989 / HERA OF GARADNA, Hungary, 1989

DÉVAI JUNO, Románia, 1998 / JUNO OF DEVA, Romania, 1998


GUARDAI APOLLÓN, Portugália, 2007 / APOLLO OF GUARDA, Portugal, 2007

MANNHEIMI JUPITER, Németország, 1991 / JUPITER OF MANNHEIM, Germany, 1991

LYONI HERMÉSZ, Franciaország, 1994 / HERMES OF LYON, France, 1994

KASSAI PLUTO, Szlovákia, 1985 / PLUTO OF KOŠICE, Slovakia, 1985

SVODNAI MARS, Bosznia-Hercegovina, 2007 / MARS OF SVODNA, Bosnia and Herzegovina, 2007

NIGRITAI ZEUSZ, Görögország, 2006 / ZEUS OF NIGRITA, Greece, 2006

KALISZI APOLLÓN, Lengyelország, 2008 / APOLLO OF KALISZ, Poland, 2008

LEÓNI PLUTO, Spanyolország, 1990 / PLUTO OF LEÓN, Spain, 1990

GLASGOW-I MARS, Nagy-Britannia, 1990 / MARS OF GLASGOW, United Kingdom, 1990

MILETOI DIANA, Olaszország, 1994 / DIANA OF MILETO, Italy, 1994

KABAI MINERVA, Magyarország, 1992 / MINERVA OF KABA, Hungary, 1992

LINZI NEPTUNUSZ, Ausztria, 2000 / NEPTUNE OF LINZ, Austria, 2000

GDANSKI MINERVA, Lengyelország, 1993 / MINERVA OF GDANSK, Poland, 1993


Pantheon a Budavári Labirintusban 

 

III. Gyűjtő

 

A Budavári Labirintus bezárásakor valamennyien odavesztek. A posztamenseket kitépték helyükről és megrongálták. A Gyűjtő az elmaradt emberi gondozás és gondoskodás következtében egyszerűen csak elenyészett. Köznapi kacatok, kiszolgált tárgyak, hasznavehetetlen holmik voltak. Esendő dolgaink, amelyeken az istenek nevei voltak, mint emlékek jelek, mint jelek.

 

 

MANSFIELDI PALLASZ ATHÉNÉ, Nagy-Britannia, 1992 / ATHENA OF MANSFIELD, United Kingdom, 1992

MANTOVAI ARÉSZ, Olaszország, 2006 / ARES OF MANTUA, Italy, 2006

MARMANDE-I APOLLÓN, Franciaország, 1991 / APOLLO OF MARMANDE, France, 1991

MINSZKI ZEUSZ, Belorusszia, 2005 / ZEUS OF MINSK, Belarus, 2005

MIRESI APOLLÓN, Görögország, 2002 / APOLLO OF MIRES, Greece, 2002

MONORI VESZTA, Magyarország, 1997 / VESTA OF MONOR, Hungary, 1997

MONTALTO DI CASTRO-I VÉNUSZ, Olaszország, 1994 / VENUS OF MONTALTO DI CASTRO, Italy, 1994

NAGYSZEBENI JUNO, Romania, 1999 / JUNO OF NAGYSZEBEN, Romania, 1999

NEW YORK-I DIONÜSZOSZ, Amerikai Egyesült Államok, 2009 / DIONYSOS OF NEW YORK, United States of America, 2009

NEWPORTI HADÉSZ, Nagy-Britannia, 2007 / HADES OF NEWPORT, United Kingdom, 2007

NIENBURGI PALLASZ ATHÉNÉ CSOPORT, Németország, 2002 / ATHENA COLLECTION OF NIENBURG, Germany, 2002

NIKEAI HERMÉSZ, Görögország, 1990 / HERMES OF NIKEA, Greece, 1990

NYITRAI PALLASZ ATHÉNÉ, Szlovákia, 1998 / ATHENA OF NITRA, Slovakia, 1998

PARMAI HÉPHAISZTOSZ, Olaszország, 2001 / HEPHAESTUS OF PARMA, Italy, 2001

PÁTRAI MINERVA, Görögország, 2004 / MINERVA OF PATRAS, Greece, 2004


MÁDI JUPITER, Magyarország, 1986 / JUPITER OF MÁD, Hungary, 1986

MAKÓI VÉNUSZ, Magyarország, 1988 / VENUS OF MAKÓ, Hungary, 1988

ALICANTEI ZEUSZ, Spanyolország, 2005 / ZEUS OF ALICANTE, Spain, 2005

AMSTETTENI VÉNUSZ, Ausztria, 1993 / VENUS OF AMSTETTEN, Austria, 1993

AREZZÓI VÉNUSZ, Olaszország, 2007 / VENUS OF AREZZO, Italy, 2007

ARLES-I POSZEIDÓN, Franciaország, 2001 / POSEIDON OF ARLES, France, 2001

ARRAS-I DIANA, Franciaország, 1995 / DIANA OF ARRAS, France, 1995

ARTAI APOLLÓN, Görögország, 2002 / APOLLO OF ARTA, Greece, 2002

BALZANI VESZTA, Málta, 1989 / VESTA OF BALZAN, Malta, 1989

BERANEI NEPTUNUSZ, Montenegró, 1999 / NEPTUNE OF BERANE, Montenegro, 1999

BERHIDAI APOLLÓN, Magyarország, 2006 / APOLLO OF BERHIDA, Hungary, 2006

BERLINI APOLLÓN CSOPORT, Németország, 2008 / APOLLO COLLECTION OF BERLIN, Germany, 2008

BESANÇONI ARTEMISZ, Franciaország, 2001 / ARTEMIS OF BESANÇON, France, 2001

BIAŁOGARDI VULKÁNUSZ, Lengyelország, 1993 / VULCAN OF BIAŁOGARD, Poland, 1993

BICSKEI AMOR, Magyarország, 2007 / AMOR OF BICSKE, Hungary, 2007

BLANSKOI DIANA, Csehország, 1986 / DIANA OF BLANSKO, Czech Republic, 1986

BORŞAI DIANA, Románia, 1992 / DIANA OF BORŞA, Romania, 1992

BRASSÓI MINERVA, Románia, 2003 / MINERVA OF BRAŞOV, Romania, 2003

STOCKHOLMI DIONÜSZOSZ, Svédország, 2003 / DIONYSOS OF STOCKHOLM, Sweden, 2003

BRIGHTONI DIONÜSZOSZ, Nagy-Britannia, 2008 / DIONYSOS OF BRIGHTON, United Kingdom, 2008

BRIONNE-I PALLASZ ATHÉNÉ, Franciaország, 2005 / ATHENA OF BRIONNE, France, 2005

BUDAPESTI ZEUSZ, Magyarország, 1985 / ZEUS OF BUDAPEST, Hungary, 1985

CORDOBAI VÉNUSZ, Spanyolország, 2003 / VENUS OF CORDOBA, Spain, 2003

CRAIOVAI PALLASZ ATHÉNÉ, Románia, 2000 / ATHENA OF CRAIOVA, Romania, 2000

DIJONI VESZTA, Franciaország, 1994 / VESTA OF DIJON, France, 1994

DOROGI APOLLÓN, Magyarország, 1999 / APOLLO OF DOROG, Hungary, 1999

TRENTÓI ERÓSZ, Olaszország, 1998 / EROS OF TRENTO, Italy, 1998

TRIESENBERGI APOLLÓN, Liechtenstein, 2005 / APOLLO OF TRIESENBERG, Liechtenstein, 2005

TRIKALAI DIONÜSZOSZ, Görögország, 2006 / DIONYSOS OF TRIKALA, Greece, 2006

VELENCEI MINERVA, Olaszország, 1993 / MINERVA OF VENICE, Italy, 1993

VARSÓI CERES, Lengyelország, 1985 / CERES OF WARSAW, Poland, 1985

VALENCE-I MINERVA, Franciaország, 1990 / MINERVA OF VALENCE, France, 1990

VELJEVÓI DIANA, Szerbia, 1987 / DIANA OF VALJEVO, Serbia, 1987

VENDÔME-I JUPITER, Franciaország, 2005 / JUPITER OF VENDÔME, France, 2005

VIBORGI CERES, Dánia, 1997 / CERES OF VIBORG, Denmark, 1997

VOLDAI NEPTUNUSZ, Norvégia, 1998 / NEPTUNE OF VOLDA, Norway, 1998

ZÁRAI HERMÉSZ, Horvátország, 1986 / HERMES OF ZADAR, Croatia, 1986

ZENTAI PLUTO, Szerbia, 1988 / PLUTO OF SENTA, Serbia, 1988

ZIRCI APOLLÓN, Magyarország, 2004 / APOLLO OF ZIRC, Hungary, 2004

ZSOLNAI CERES, Szlovákia, 1987 / CERES OF ZSOLNA, Slovakia, 1987


DOVERI APOLLÓN, Nagy-Britannia, 2001 / APOLLO OF DOVER, United Kingdom, 2001

EDESSAI POSZEIDÓN, Görögország, 2000 / POSEIDEN OF EDESSA, Greece, 2000

EGRI DIANA, Magyarország, 2006 / DIANA OF EGER, Hungary, 2006

ERDINGI ZEUSZ, Németország, 1995 / ZEUS OF ERDING, Germany, 1995

ÉRPATAKI DIANA, Magyarország, 1986 / DIANA OF ÉRPATAK, Hungary, 1986

ESZÉKI MINERVA, Horvátország, 1985 / MINERVA OF OSIJEK, Croatia, 1985

FEKETETÓI VÉNUSZ, Románia, 1989 / VENUS OF NEGRENI, Romania, 1989

GIRONAI PALLASZ ATHÉNÉ, Spanyolország, 2004 / ATHENA OF GIRONA, Spain, 2004

GRONINGENI ARÉSZ, Hollandia, 2004 / ARES OF GRONINGEN, Netherlands, 2004

HAGENI PALLASZ ATHÉNÉ, Németország, 2006 / ATHENA OF HAGEN, Germany, 2006

HAMBURGI DIONÜSZOSZ, Németország, 2003 / DIONYSOS OF HAMBURG, Germany, 2003

HATVANI MARS, Magyarország, 1995 / MARS OF HATVAN, Magyarország, 1995

HERENDI PLUTO, Magyarország, 1987 / PLUTO OF HEREND, Hungary, 1987

HEVESI DIONÜSZOSZ, Magyarország, 2001 / DIONYSOS OF HEVES, Hungary, 2001

INKEI APOLLÓN, Magyarország, 2000 / APOLLO OF INKE, Hungary, 2000

ITÉAI VÉNUSZ, Görögország, 2000 / VENUS OF ITÉA, Greece, 2000

JELKAI NEPTUNUSZ, Szlovákia, 1992 / NEPTUNE OF JELKA, Slovakia, 1992

JÉNAI HERMÉSZ, Németország, 1989 / HERMES OF JENA, Germany, 1989

KALAMATAI APOLLÓN, Görögország, 2008 / APOLLO OF KALAMATA, Greece, 2008

KÁLDI MINERVA, Magyarország, 1988 / MINERVA OF KÁLD, Hungary, 1988

KARÁDI MERCURIUS, Magyarország, 1991 / MERCURY OF KARÁD, Hungary, 1991

KASSELI DIANA, Németország, 2004 / DIANA OF KASSEL, Germany, 2004

GREVENAI PALLASZ ATHÉNÉ, Görögország, 2007 / ATHENA OF GREVENA, Greece, 2007

KIELI MERCURIUS, Németország, 2005 / MERCURY OF KIEL, Germany, 2005

KIJEVI JUPITER, Ukrajna, 1990 / JUPITER OF KIJEV, Ukraine, 1990

KISTELEKI MERCURIUS, Magyarország, 1992 / MERCURY OF KISTELEK, Hungary, 1992

KLADNÓI APOLLÓN, Csehország, 2008 / APOLLO OF KLADNO, Czech Republic, 2008

KLAGENFURTI APOLLÓN, Ausztria, 2002 / APOLLO OF KLAGENFURT, Austria, 2002

KRAKKÓI ZEUSZ, Lengyelország, 1994 / ZEUS OF KRAKOW, Poland, 1994

KRASLAVAI VÉNUSZ, Lettország, 2008 / VENUS OF KRASLAVA, Latvia, 2008

KRISTIANSANDI ARÉSZ, Norvégia, 1997 / ARES OF KRISTIANSAND, Norway, 1997

KUMANOVÓI MARS, Macedónia, 1999 / MARS OF KUMANOVO, Republic of Macedonia, 1999

LANGENI ARTEMISZ, Németország, 1999 / ARTEMIS OF LANGEN, Germany, 1999

LANNIONI VULKÁNUSZ, Franciaország, 2000 / VULCAN OF LANNION, France, 2000

LAVALI MERCURIUS, Franciaország, 1989 / MERCURY OF LAVAL, France, 1989

LEKSANDI VÉNUSZ, Svédország, 1994 / VENUS OF LEKSAND, Sweden, 1994

LENDVAI JUPITER, Szlovénia, 1998 / JUPITER OF LENDAVA, Slovenia, 1998

LEOBENI DIANA, Ausztria, 1991 / DIANA OF LEOBEN, Austria, 1991

LERMAI VULKÁNUSZ, Olaszország, 1989 / VULCAN OF LERMA, Italy, 1989

LEUVENI HÁDÉSZ, Belgium, 2008 / HADES OF LEUVEN, Belgium, 2008

LÉVAI APOLLÓN, Szlovákia, 1996 / APOLLO OF LEVICE, Slovakia, 1996

LICATAI ZEUSZ CSOPORT, Olaszország, 2004 / ZEUS COLLECTION OF LICATA, Italy, 2004

LINGENI VULKÁNUSZ, Németország, 2003 / VULCAN OF LINGEN, Germany, 2003

LITOCHORÓI VÉNUSZ, Görögország, 1992 / VENUS OF LITOCHORO, Greece, 1992

LOCARNÓI HERMÉSZ, Svájc, 1991 / HERMES OF LOCARNO, Switzerland, 1991

LUBLINI VESZTA, Lengyelország, 1996 / VESTA OF LUBLIN, Poland, 1996

LUXEMBOURGI HÁDÉSZ, Luxemburg, 2007 / HADES OF LUXEMBOURG, Luxembourg, 2007

LÜBECKI MARS, Németország, 1998 / MARS OF LÜBECK, Germany, 1998

PÉCSI VULKÁNUSZ, Magyarország, 2007 / VULCAN OF PÉCS, Hungary, 2007

PERUGIAI VÉNUSZ, Olaszország, 2006 / VENUS OF PERUGIA, Italy, 2006

PESAROI MINERVA, Olaszország, 1994 / MINERVA OF PESARO, Italy, 1994

PESCARAI MINERVA, Olaszország, 2000 / MINERVA OF PESCARA, Italy, 2000

PILISI VESZTA, Magyarország, 1985 / VESTA OF PILIS, Hungary, 1985

POPRÁDI HÉRA, Szlovákia, 1987 / HERA OF POPRAD, Slovakia, 1987

POZSONYI AMOR, Szlovákia, 1993 / AMOR OF BRATISLAVA, Slovakia, 1993

RIGAI BACCHUS, Lettország, 1992 / BACCHUS OF RIGA, Latvia, 1992

ROUENI VESTA, Franciaország, 1993 / VESTA OF ROUEN, France, 1993

SALERNÓI APOLLÓN, Olaszország, 2004 / APOLLO OF SALERNO, Italy, 2004

SALÓI JUPITER, Finnország, 1998 / JUPITER OF SALO, Finland, 1998

SALUZZÓI MERCURIUS, Olaszország, 1994 / MERCURY OF SALUZZO, Italy, 1994

SAN SEVERO-I MARS, Olaszország, 1996 / MARS OF SAN SEVERO, Italy, 1996

SARKADI APOLLÓN, Magyarország, 2008 / APOLLO OF SARKAD, Hungary, 1988


SEVILLAI APOLLÓN, Spanyolország, 1995 / APOLLO OF SEVILLE, Spain, 1995

SIEGENI JUPITER, Németország, 2005 / JUPITER OF SIEGEN, Germany, 2005

SOPRONI HERMÉSZ, Magyarország, 1987 / HERMES OF SOPRON, Hungary, 1987

SORAI DIANA, Olaszország, 1991 / DIANA OF SORA, Italy, 1991

SZABADKAI JUNO, Szerbia, 1999 / JUNO OF SUBOTICA, Serbia, 1999

SZÁSZRÉGENI MINERVA, Románia, 1999 / MINERVA OF REGHIN, Romania, 1999

SZEGEDI JUNO, Magyarország, 1998 / JUNO OF SZEGED, Hungary, 1998


SZIGLIGETI HÉRA, Magyarország, 1990 / HERA OF SZIGLIGET, Hungary, 1990

SZMOLENSZKI JUPITER, Oroszország, 1997 / JUPITER OF SMOLENSK, Russia, 1997

SZOLNOKI JUPITER, Magyarország, 1985 / JUPITER OF SZOLNOK, Hungary, 1985

TALLINNI APOLLÓN, Észtország, 2004 / APOLLO OF TALLINN, Estonia, 2004

TEMESVÁRI HERMÉSZ, Románia, 1988 / HERMES OF TIMIŞOARA, Romania, 1988

THASSOSI MARS, Görögország, 2000 / MARS OF THASSOS, Greece, 2000

TILBURGI MINERVA, Hollandia, 2005 / MINERVA OF TILBURG, Netherlands, 2005

TIRANAI NEPTUNUSZ, Albánia, 1999 / NEPTUNE OF TIRANA, Albania, 1999

TOLMINI DIANA, Szlovénia, 1990 / DIANA OF TOLMIN, Slovenia, 1990

TOLNAI CERES, Magyarország, 1998 / CERES OF TOLNA, Hungary, 1998

DARMSTADTI APOLLÓN, Németország, 2008 / APOLLO OF DARMSTADT, Germany, 2008

 
 

Pantheon a légoltalmi óvóhelyen - Budavári Labirintus

 
 

Európai Pantheon