A Hun-magaslat


Hun-magaslat - Budavári Labirintus
      A monda szerint a szkíta királyok istentől származó legendás kardját a nagy hírű hun vezér, Attila örökölte.

A lángoló karddal a világ négy égtája felé suhintva fejezte ki szándékát, hogy a föld minden népét leigázza és összebékítse. A hun nép, amelynek sokáig Pannóniában, a mai Magyarország területén volt az állandó szállásterülete, valóban fegyverrel írta be magát a történelembe, elképesztő rettegésben tartva a nyugati városi kultúrákat.

Attila (akit a korabeli nyugati krónikások Isten ostorának neveztek) halálával a Hun Birodalom összeomlott, s a történelem egyik legrejtélyesebb népe eltűnt az idők viharában.