Árpád-házi boltíves terem


A hunok és más lovas-nomád népek sorsát a magyarok, hosszú honkereső bolyongásaikat követően, részint a honfoglalással (896), részint pedig a nyugati viszonyoknak megfelelő rend bevezetésével kerülték el. Az első történelmi esemény Árpád fejedelem, a második pedig Szent István nevéhez fűződik. István az 1000. esztendő karácsonyán a Szilveszter pápától kért koronával megkoronáztatta magát, majd hozzálátott a keresztény királyi hatalom kiépítéséhez, az egyházi és világi közigazgatás megteremtéséhez.


Árpád-házi boltíves terem - Budavári Labirintus