A koronás fő és az oszmán sikátorA XV. században még sikerrel kordában tartott oszmán katonai terjeszkedés 1526-ban a meggyengült magyar haderőt összeroppantotta. A végzetes mohácsi ütközetben a magyar király is elesett. Az aláhanyatló koronás fő a független magyar királyság, illetve általában a középkori világrend hanyatlásának szimbóluma is egyben.

Koronás Fő - Budavári Labirintus


A mohácsi vész után az ország három részre szakadt: a török megszállás alatti Hódoltságra, a Habsburg uralom alatti Észak-Magyarországra és az elzárt, létében állandóan fenyegetett Erdélyre. Magyarország, amely Zsigmond császár és Mátyás király ideje alatt a kontinens közepének számított, peremterületté, pusztasággá vált.

* * *


Magyarország kisebb-nagyobb megszakításokkal 1989-ig nem tekinthető önállónak, különféle birodalmi törekvések áldozata volt. A csaknem félévezredes leláncoltságból való szabadulás történelmi léptékű próbálkozásai – a Rákóczi nevével jelzett Habsburg-ellenes szabadságharc, az Európában legtovább parázsló 1848–49-es forradalom, illetve az 1956-os szovjet birodalommal szemben folytatott szabadságharc – mind kudarcot vallottak.