Borostyános grotta


A Borostyános grottánál felcsendülő zenében a labirintusjárás összes dallama felhangzik, felidézve a megtett út állomásait, amelyek valamiképpen személyesek is.

Borostyános grotta - Budavári Labirintus       A világ eleven és középső pontja (Világtengely). De ki tekint vissza a középpontból? A középpontból, amely kibontja magát, s a tér és idő változatos alakzataiban mutatkozik meg.

A gyermekkor tüneményszerű világa, a gyermekidő harmóniája. Az első eszmélések, a harmónia megtartásának mágikus-mímes igyekezete (Őskori Labirintus).

Az ismeretlen sors nagy erejű kihívása: a serdülő lélek borzongató mélységei és mitikus magaslatai (Sámán-átjáró).

A végtelen távlatok és messzeségek, az el- és visszavágyódás. A régi-új otthont kereső vándorlás (Csodaszarvas-ösvény és a mitikus magaslat).

A megérkezés: elcsendesülés és letisztulás (a boltíves terem a keresztelőmedencével).

Ám a lélek legyőzve a mélységeket gyakran saját magasságaiba zárja magát, s nem érti ama titkos erőket, amelyek az élet közepén túl ismét bolyongásra bírják (a boltíves teremből leágazó sötét folyosó, s az ösztönök moraja).

Ismét megérkezés: az emberlét mélységeinek reneszánsza – örömittasság. A létezés különféle erőinek tevékeny egyensúlya – bölcsesség, derű. Úgy tűnik: egy beteljesedő életút, és annak koronája (borkút és borostyán). Vagy mégsem, s a lélek koronáját veszítvén – el, tovább? (Az aláhanyatló koronás fő)

Elfénytelenedő és szűkülő sikátor – le, egészen a mélypontig (a Más-világi Labirintus valóban a labirintusrendszer legmélyebb részén található).

De ki tekint vissza a középpontból? S a lélek elmozdul a holtpontról. A Borostyános grotta zenéjében a labirintusjárás összes dallama felhangzik. Az összes hang. Összhang.

Programkereső

Mikor?

Mit?

keres

KÖZÖSSÉG

Furl Google Linkedin Facebook Technorati
Digg it! Del.icio.us Reddit Stumbleupon

PROFILJAINK

Facebook Twitter Panoramio
YouTube TripAdvisor Flickr
Instagram Google+