Őskori Labirintus 


Az európai barlangművészet kiválasztott alkotásainak hű másolatai révén az emberi lét őskori dramaturgiája elevenedik itt meg.

1. terem: A pompás, főként lascaux-i ábrázolások, amelyeken csak állatalakok láthatók, ember előtti, időtlen harmóniát sugároznak.

 Őskori Labirintus - Budavári Labirintus

2. terem: Az ember még nem látható, de már érzékelhető megjelenése. Az elkomorodó hangulatú festményeken, feszültséggel teli sziklavéseteken az ősi harmónia szertefoszlása érezhető: elmúlás, erőszakos halál, birtoklás, fájdalom és kín. Az emberléttel együtt járó harmóniavesztés mellett ugyanakkor érzékelhető az a vágy is, amely az ember és természet közötti összhang helyreállítására irányul: a terem középpontjában található kőtömbön, az ún. Les Trois-i varázsló (sámán) alakjában legalábbis ez sejlik fel.


3. terem: Az Őskori Labirintus kicsiny szentélye. A szikla oltárképen nagy erejű őskép: totemállat(?), egy ősi istenség alakja(?), az anyatermészet kifejeződése(?), az atyai hatalom demonstrálása(?) – mindenesetre a képen látható ágacskákat sokan lélekszimbólumnak vélik. A barlangfreskóval szemben áldozati kőtömb – az ember keze nyoma.

4. terem: Teljes, áttételek nélküli ábrázolásban itt jelenik meg először az ember. Sokan vadászbalesetet, mások egy különös transzállapotot vélnek kiolvasni a képből. Az ember alulmarad a természet túlerejével szemben, vagy épp ellenkezőleg: szellemi erejével legyőzi a föléje tornyosuló természeti erőket?


Az Őskori Labirintus végén található ember- és sámánábrázolások, valamint a most már félig testet öltött, Labirintusvezető arcát viselő Les Trois-i varázsló újbóli megjelenése harmadik utat sejtetnek.

 


Ez a labirintuság egyike volt azon területeknek, amelyet a háborús használat a leginkább megváltoztatott, illetve megviselt. A huszadik századi ember – miközben egyebek között létrehozta együgyű bunkereit – hajlamos (volt) arra, hogy minden premodern kultúrát lebecsüljön, primitívnek tekintsen. A betonerődítmény visszabontása után ezért döntöttünk úgy, hogy a terület teljes – tehát kulturális értelemben is vett – rehabilitációját az őskori kultúra alkotásai révén valósítjuk meg.